125 Diğer Ticari Alacaklar

125 Diğer Ticari Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli ticari alacakların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yukarıda belirtilen alacaklar doğduğunda bu hesaba borç; nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir.