127 Şüpheli Ticari Alacaklar

127 Şüpheli Ticari Alacaklar

Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen senetli ve senetsiz ticari alacakların izlenmesinde kullanılır. Tahsili şüpheli hale gelmiş alacaklara ilişkin tahsilatın on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda bu tür şüpheli alacaklar bu hesapta değil “227 Şüpheli Ticari Alacaklar” hesabında izlenir.

İşleyişi:

Şüpheli ticari alacaklar, bulundukları hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın tahsil edilmesi, tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi veya alacağı şüpheli hale getiren koşulların ortadan kalkması durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.