13 DİĞER ALACAKLAR

13 DİĞER ALACAKLAR

Bu grup, on iki ay içinde nakde dönüşmesi öngörülen ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki diğer işlemleri (ödünç verme, alınacak kâr payları ve benzeri nedenler) dolayısıyla ortaya çıkan senetli, senetsiz alacakların izlendiği
hesaplardan oluşur.