131 Ortaklardan Alacaklar

131 Ortaklardan Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemlerinden dolayı ortaklarından olan alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alacağın doğması halinde hesaba borç, nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir.