133 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

133 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla ortaya çıkan ve “131 Ortaklardan Alacaklar”, “132 Ortaklıklardan Alacaklar” ile “135 Personelden Alacaklar” hesaplarından herhangi birine dâhil edilemeyen, diğer ilişkili taraflardan olan alacaklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, nakden veya hesaben tahsil edilmesi halinde ise alacak kaydedilir.