134 Verilen Depozito ve Teminatlar

134 Verilen Depozito ve Teminatlar

Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak işletme tarafından, on iki ay içinde geri alınmak üzere üçüncü kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır. Geri alınması on iki aydan uzun sürecek depozito ve teminatlar bu hesapta değil, duran varlıklar içerisinde “234 Verilen Depozito ve Teminatlar” hesabında izlenir.

İşleyişi:

Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir.