195 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

195 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

Bu hesap, diğer dönen varlık hesaplarının içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Diğer çeşitli dönen varlıklarda meydana gelen artışlar bu hesaba borç, azalışlar ise alacak kaydedilir.