2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi…

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 3.239.556,40 Türk Lirası olmuştur.