İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süreleri Uzatıldı.

İmalat Sanayi İnşaat İşleri İndirimli Oran KDV İade Uygulama Süresi

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacaktır. ( 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı / m1)

İmalat Sanayii Vergi İndiriminde Yatırıma Katkı Oranına İlavede Uygulama

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır. ( 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı / m1)