234 Verilen Depozito ve Teminatlar

234 Verilen Depozito ve Teminatlar

Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak işletme
tarafından, on iki aydan daha uzun süre içerisinde geri alınmak üzere, üçüncü kişilere verilen depozito ve teminat
niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna; geri alınanlar, hesaba sayılanlar veya dönen varlıklara
aktarılanlar alacağına kaydedilir.