247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasında ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi; “657
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesaba alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi, “647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar” hesabında açılacak Konusu Kalmayan Karşılıklar (Değer Düşüklüğü Karşılık İptallerinden Kârlar) alt hesabına alacak kaydedilerek yapılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılması durumunda bu hesap “246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabı ile birlikte kapatılır.