249 Verilen Avanslar

249 Verilen Avanslar

Bu hesap, bu grupta yer alan tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili olarak verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. Sipariş edilen varlık teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydı yapılır.