259 Verilen Avanslar

259 Verilen Avanslar

Bu hesap, bu grupta yer alan tüm maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen avanslar bu hesaba borç kaydedilir. Sipariş edilen varlık teslim
alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydı yapılır.