303 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler

303 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler

Bu hesap, kiracı olarak işletmenin on iki ayı geçmeyen kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin
izlenmesinde kullanılır. Orijinal vadeleri on iki aydan daha uzun olan kiralama işlemlerine ilişkin on iki ay içerisinde
yerine getirilecek yükümlülükler ayrı bir hesap kullanılmaksızın bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Kiralama işlemleri dolayısıyla kiraya verene yapılacak toplam kira ödemeleri (gelecek on iki ay içerisinde
tahakkuk edecek toplam faiz dâhil) üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. Bu durumda, gelecek on iki ay içerisinde
ödenecek; ancak henüz tahakkuk etmemiş faiz tutarları “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabında eksi değer
olarak izlenir. Yapılan kira ödemeleri için bu hesaba borç kaydı yapılır.