334 Alınan Depozito ve Teminatlar

334 Alınan Depozito ve Teminatlar

Bu hesap, işletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesinin veya bir sözleşmenin ya
da diğer işlemlerin karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi:
Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, iade edilenler veya hesaba sayılanlar borcuna kaydedilir.