382 Alınan Devlet Teşvikleri

382 Alınan Devlet Teşvikleri

Bu hesap, alınan veya alınacak olan devlet teşviklerinin uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre
ileriki aylarda kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak olan kısımlarının izlenmesinde kullanılır.
Diğer taraftan, TFRS’yi uygulayan işletmelerin varlıklara ilişkin teşvikleri finansal durum tablolarında varlığın
defter değerinden indirerek göstermeyi tercih ettikleri durumda bu hesap kullanılmaz.
İşleyişi:

Alınan veya alınacak olan devlet teşvikleri karşılığında ilgili varlık muhasebeleştirildiğinde teşvik tutarının henüz
kâr veya zarar hesaplarına aktarılamayacak kısmı bu hesaba alacak kaydedilir. İzleyen dönemlerde teşviklere ilişkin bu
hesapta yer alan tutarlar “644 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gelir ve Kazançlar” hesabına ya da teşvikle karşılanması
amaçlanan giderlerin kaydedildiği hesaba aktarıldıkça bu hesaba borç kaydı yapılır. Koşullardaki değişmeler sonucu bu
hesapta izlenen tutarların devlete geri ödenecek olması durumunda hesaba borç kaydı yapılır.