41

41

Bu grup, uzun vadeli yükümlülüklerde tanımı yapılmamış özellikle ayrı hesaplarda izlenmesi gereken
yükümlülükler için ihtiyaca uygun olarak işletmelerce serbestçe kullanılabilir.