425 Diğer Ticari Borçlar

425 Diğer Ticari Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer
çeşitli uzun vadeli ticari borçların izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Yukarıda belirtilen borçlar doğduğunda bu hesaba alacak; kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da nakden
veya hesaben ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.