43 DİĞER BORÇLAR

43 DİĞER BORÇLAR

Bu grup, raporlama döneminden itibaren on iki aydan daha uzun bir vadeye sahip olan ve işletmenin esas faaliyet
konusu dışındaki diğer işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan senetli, senetsiz borçların izlendiği hesaplardan oluşur. Maddi
duran varlık alımı nedeniyle satıcılara olan uzun vadeli borçlar bu grupta izlenir.