489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Bu hesap, işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını hesaplamaları durumunda, TMS 12 ve BOBİ FRS Bölüm 23
uyarınca vergiye tabi geçici farklar dolayısıyla gelecek dönemlerde ödenecek olan gelir üzerinden alınan vergi
tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Ertelenmiş vergi tutarlarının hesaplanmasının ardından geçmiş dönemle karşılaştırıldığında ertelenmiş vergi
yükümlülüğünde meydana gelen değişimler esas alınarak bu hesabın kalanı düzeltilir. Bu kapsamda, ertelenmiş vergi
yükümlülüğünde bir artış meydana geldiğinde bu hesaba alacak kaydedilirken, vergi yükümlülüğüne neden olan
ertelenmiş vergi gider etkisi, “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” ve “696 Durdurulan
Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarına borç kaydedilir. Bununla birlikte, BOBİ FRS’de
olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr veya zarar ayrı olarak gösterilmediğinde “696 Durdurulan Faaliyetler
Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesabı kullanılmaz; tüm vergi etkisi “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş
Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesapta borç kaydedilir.
Diğer taraftan, etkileri özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan
işlem ve olaylardan kaynaklanan ertelenmiş vergi yükümlülüğü bu hesaba alacak kaydedilirken, “559 Kâr veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” ya da “569
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler
(±)” hesabının (TFRS’yi uygulayan işletmeler tarafından ise “809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” ya da “819 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr
veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±) hesabının) altında
açılacak Ertelenmiş Vergi Gelir (Gider) Etkisi alt hesabına borç kaydedilir. Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün
azalmasında veya ortadan kalkmasında da benzer şekilde bu hesaba borç kaydedilirken, ilgili hesaplara alacak kaydı
yapılır.