49 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

49 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu grup, uzun vadeli yükümlülüklere ilişkin yukarıda belirtilen gruplara girmeyen diğer çeşitli uzun vadeli
yükümlülük kalemleri için açılan hesaplardan oluşur.