492 Diğer KDV

492 Diğer KDV

Bu hesap; teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen katma değer vergisi ve ihraç kaydıyla satış
nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek katma değer vergisinin izlenmesinde kullanılır.
Hesap ihtiyaca göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Bu hesabın işleyişinde “392 Diğer KDV” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır. Kısa vadeli
yükümlülüklere aktarımlarda bu hesabın borcu karşılığında “392 Diğer KDV” hesabı alacaklandırılır.