500 bin TL den Fazla kazanca Sahip Eser Sahipleri BEYANNAME verecekler, Peki “DEFTER TUTACAKLAR” mı?

Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesindeki MEVCUT düzenlemeye göre, eser sahipleri gelirleri üzerinden TEVKİFAT SURETİYLE vergilendirilmekte idi.

Yeni Vergi düzenlemesi ile, Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacaktır.

500 bin TL den fazla kazancı var ise beyanname vermeleri gerekecektir.


Madde de ayrıca, “bu durumda olanların, 94 uncu maddeni birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur denmektedir.

SORULAR

  • 500 bn TL fazla kazanca sahip, eser sahibi, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin  vb,,, DEFTER TUTACAKLAR MI?
  • Mali Müşaviri olacak mı?
  • Yanında çalışan bir olursa, ücret ödemesinde stopaj, tevkifat yapacak mı?
  • işyeri kira ödemesinden stopaj yapacak mı?
  • DEFTER TUTMASI zorunlu mu oluyor, dolaylı olarak?

MADDE ÜZERİNDE KOMİSYONDA GEÇEN TARTIŞMALAR, NELER SÖYLENDİ, DETAY İÇİN TIKLAYINIZ….