658 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Zararlar (-)

658 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Zararlar (-)

Bu hesap, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin satış zararlarının izlenmesinde kullanılır. Hesap
varlığın türüne ve gelir ya da kazancın niteliğine göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ilişkin satış zararları bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında
“690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap
kapatılır.