690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)

690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)

Bu hesap, işletmenin devam eden faaliyetlerinden dönemde ortaya çıkan kâr veya zararın izlenmesinde kullanılır.
BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr veya zararın ayrı olarak gösterilmediği durumda, işletmenin
tüm faaliyetlerinden ortaya çıkan kâr veya zarar bu hesapta gösterilir. Bu durumda bu hesabın ismi “690 Dönem Kârı
veya Zararı” olarak kullanılabilir.

İşleyişi:

Sürdürülen faaliyetlerden gelirler bu hesabın alacağına, giderler ise borcuna kaydedilir. Dönem sonunda hesabın
kalanı, “691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)” ve “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi
Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarıyla birlikte “693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)” hesabına
aktarılarak kapatılır.