704 Canlı Varlık Üretim Hesabı

704 Canlı Varlık Üretim Hesabı

Bu hesap; tarımsal faaliyette bulunan işletmeler tarafından, üretilen canlı varlıkların toplam maliyet
oluşumunun özel olarak izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Maliyet dönemlerinde, “711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı”, “721 Direkt İşçilik
Giderleri Yansıtma Hesabı” ve “731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” hesaplarının alacağı ile canlı varlık
üretim giderlerine ait olan üretim giderleri tutarı bu hesaba aktarılır. Maliyet dağılımlarından sonra, canlı varlıkların
maliyetine aktarmak üzere bu hesabın alacağına, ilgili canlı varlık hesabının borcuna kaydedilir.