706 Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı

706 Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı

Bu hesap, yapılmakta olan maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin maliyetlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Maddi duran varlıklarla ilgili olarak yatırım döneminde yapılan direk harcamalar ve dağıtım yoluyla gelen
maliyetler bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu maliyetler, dönem sonlarında hesaba alacak kaydı yapılarak, “256
Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar” hesabının borcuna aktarılır.