705 Hizmet Üretim Hesabı

705 Hizmet Üretim Hesabı

Bu hesap, hizmet işletmeleri ve yıllara yaygın inşa (taahhüt) işi yapan işletmeler tarafından inşa (taahhüt) ve hizmet
giderlerinin topluca izlenmesinde kullanılır.
İşletmeler bu hesabın kullanımında maliyetlerini ölçmek istedikleri her bir iş için bu hesabın altında alt
hesaplar açabilirler ya da birden fazla hizmet üretim hesabı kullanabilirler.

İşleyişi:

Fonksiyonel gider hesaplarında izlenen giderler (hizmet maliyetlerini çeşitlerine göre tek hesapta izlemeyi tercih
eden işletmeler “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabını kullanırken, hizmet üretim giderlerini fonksiyonlarına göre
izlemek isteyen işletmeler “710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri”, “720 Direkt İşçilik Giderleri” ve “730 Genel
Üretim Giderleri” hesaplarını kullanırlar) dönem sonlarında “741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı” ya da “711
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı”, “721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı”, “731 Genel
Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” yansıtma hesapları alacağı karşılığında, bu hesaba borç kaydedilir.

Hizmet üretim giderlerinin “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” ve “155 Tamamlanmış Hizmet
Maliyetleri” hesaplarında izlendiği hizmet işlerinde; hizmetin tamamlanması halinde bu hesaba alacak, “155
Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri” hesabına veya hizmet tamamlandığında gelir tahakkuk etmiş ise doğrudan “622
Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabına borç kaydedilir. Henüz hizmet tamamlanmamış ise dönem sonlarında “154
Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” hesabına borç kaydedilir. Bu işlerle ilgili maliyetlerin hesaplanmasında normal
maliyet yöntemini kullanan işletmeler tarafından üretim birimlerine dağıtılmayan sabit genel üretim giderleri ise “624
Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabının borcu karşılığında, bu hesabın alacağına kaydedilir.
Yılsonunda hesap kalan vermez. İzleyen dönem başında tamamlanmamış hizmet maliyetleri “154 Tamamlanmamış
Hizmet Maliyetleri” hesabından bu hesabın borcuna aktarılır.
Yıllara yaygın inşa (taahhüt) ve hizmet işlerinde ise, işin tamamlanan kısmıyla ilgili olan maliyetler “622 Sunulan
Hizmet Maliyeti (-)” hesabının borcuna, işin tamamlanan kısmıyla ilgili olmayan maliyetler ise “182 Önceden Yapılan
İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri” hesabının borcuna kaydedilir. Yılsonunda hesap kalan vermez. İzleyen dönem başında
işin tamamlanan kısmıyla ilgili olmayan maliyetler “182 Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri” hesabından
bu hesabın borcuna aktarılır. Diğer taraftan yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri dolayısıyla ortaya çıkan hasılat ve
giderleri tamamlanmış taahhüt yöntemini kullanarak kaydeden işletmeler, bu işleri dolayısıyla katlandıkları maliyetleri
160-167 nolu hesaplara aktarır.
Fiili maliyet yönteminin kullanıldığı durumlarda, yapılan hizmet ve inşa işleriyle ilgili anormal fire ve kayıp
giderleri bu hesabın alacağı karşılığında doğrudan kâr veya zarar tablosu hesaplarından “625 Stok Anormal Fire ve
Kayıpları (-)” hesabının borcuna kaydedilir.