75 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ…

75 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE
DEĞERLENDİRİLMESİ GİDERLERİ
Bu grup araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

Maden kaynaklarının aranması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan harcamalar da bu grupta izlenir.