750 Araştırma Giderleri

750 Araştırma Giderleri

Bu hesap, araştırma giderlerinin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Araştırma faaliyetleriyle ilgili giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu
hesap, “751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır.