751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı

751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “750 Araştırma Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış araştırma giderleri bu
hesabın alacağı karşılığında “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.
Bununla birlikte, işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin izlenmesinde
“707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nı kullanan işletmelerde fiili maliyet
yönteminin uygulandığı durumlarda “750 Araştırma Giderleri” hesabında izlenen maliyetler ile önceden saptanmış
maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış maliyetler bu hesabın alacağı karşılığında, “707
Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı” hesabına borç kaydedilir.
Bu hesap, dönem sonlarında “750 Araştırma Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili araştırma giderleri ile önceden saptanmış
araştırma giderleri arasındaki farkları, “752 Araştırma Gider Farkları” hesabına aktarır.