752 Araştırma Gider Farkları

752 Araştırma Gider Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili araştırma giderleri ile önceden saptanmış
giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar
ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılarak
kapatılır.