780 Finansman Giderleri

780 Finansman Giderleri

Bu hesap, finans kuruluşlarından, kiralama işlemlerinden ve para piyasalarından ya da sermaye piyasalarından
temin edilmiş olunan finansal yükümlülüklerle ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkı, komisyon gideri gibi finansman
giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Hesap, kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetlerini izleyecek biçimde alt hesaplara
ayrılarak ihtiyaca göre bölümlenir.

İşleyişi:

Söz konusu finansal yükümlüklere ilişkin borçlanma maliyetleri tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir.
Dönem sonlarında bu hesap, “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır.