8 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) VE SERBEST HESAPLAR

8 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) VE SERBEST HESAPLAR

Bu grup; kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak döneme ilişkin diğer kapsamlı gelirler, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak döneme ilişkin diğer kapsamlı gelirler, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin yeniden sınıflandırma düzeltmeleri ve serbest hesaplar şeklinde bölümlenir.