820 Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

820 Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

Bu hesap, “560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde
kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer
kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca ilgili yatırım elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin “560 Yabancı Para
Çevrim Farkları (±)” hesabında izlenen birikimli kazanç veya kayıplar “664 Kur Farkı Kazançları” veya “674 Kur Farkı
Zararları (-)” hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer
alan tutarlar “560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.