Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamaların yer aldığı 518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği 24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.