HATALI TEŞVİK KAYITLARI OLANLAR DİKKAT

Hatalı teşvik kayıtları düzeltilmediği sürece 2020 / Ocak ayından itibaren teşvikli bildirge veya MUHSGK verilemeyecek ve EK-17 madde kapsamında geriye yönelik teşvik talep değişiklikleri onaylanmayacaktır.

SGK tarafından düzenlenen 04/07/2018 tarih ve 7147668 sayılı Genel Yazıda; 2018/Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanmak üzere hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece, hata listesinde yer alan kanun numarası ile cari ayda belge düzenlenmesinin engellendiği açıklanmış idi.

SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile birlikte bu kez, 2020/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet bildirgesi veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi verilmeyeceğini ve hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerinin de işleme alınmayacağını açıklamıştır.

İşverenlerin 2020 yılı Ocak ayından itibaren bildirgelerini veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini teşvikli verebilmesi için ayrıca 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerinin onaylanabilmesi için e-bildirge siteminde yer alan hata listelerindeki hata kayıtlarını mutlaka düzeltmeleri gerekmektedir.