Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler

Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin 21 Nolu Masak Tebliği 21 Kasım 2022 de yayımlanmıştır. Mustafa Türkkot Uyum düzenlemeler açısından, kamusal nüfuz sahibi kişi nedir, yerli & yabancı ayrımı nasıl yapılır, uygulamada nelere dikkat etmek gerekir, yazıda yer almaktadır.

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi

Kamusal nüfuz sahibi kişi, Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişileri ifade eder.

Kimler Düzenlemelere Uymak Zorundadır

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterinin ya da gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri almak zorunda olup, aksi durumda 5549 sayılı Kanunda öngörülen CEZALAR uygulanacaktır.

Düzenlemeler

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere Yönelik son dönemde yayınlanmış iki önemli düzenleme vardır. Mustafa Türkkot Masak düzenlemeler kapsamında, 21 Nolu Masak Tebliği. Kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin. Resmi Gazete: 17 Kasım 2022. Uygulama Rehberi. Rehber, 21 Nolu Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilere ilişkin Tebliğ ile öngörülen tedbirlerin uygulanması bakımından, uluslararası standartlar ve uygulamalardan yararlanılarak uygulayıcılara yol göstermek amacıyla hazırlanmış ve MASAK web sayfasında yayımlanmıştır. Rehberin tamamı için TIKLAYINIZ.

Yabancı & Yerli Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler

Yabancı Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerin tesis edilen iş ilişkisinde ve gerçekleştirilen tüm işlemlerinde (bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları dahil), bu iş ve işlemlerin riskli olup olmadığına bakılmaksızın Tedbirler uygulanır.

Yerli Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerde ise (bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları dahil) , eğer yüksek riskli bir durum olarak değerlendirme yapılırsa, söz konusu tedbirler uygulanacaktır.

Tedbirler

Kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesi için makul tedbirler almak gerekmektedir.
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesinde başvurulabilecek kaynaklar: a- gerçek kişilerin kimlik tespitinde ilgilinin iş ve mesleğine ilişkin olarak alınan bilgiler, b- internet ve medya araştırmaları, c- ticari amaçlı veri tabanları olabilir.

İnternet, medya araştırmaları veya ticari amaçlı veri tabanlarının kullanımı, müşterinin tanınmasına ilişkin olarak alınması gereken tedbirlerin yerine geçmemekte, bu tedbirleri desteklemektedir. 

Söz konusu kaynaklar kullanılarak kamusal nüfuz sahibi olduğu veya olmadığı tespit edilen bir kişinin durumunun gerçekte farklı olabileceği riski gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, bu kaynakların kamusal nüfuz sahibi kişiler ile bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınlarının belirlenmesinde ilave kaynak olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Kamusal Nüfuz Sahibi kavramı uyum düzenlemeleri kapsamında son dönemde düzenlenmiştir. Ancak titizlikle uygulanması gereken ve uluslararası standartlarda gözönüne alından bir düzenlemedir. Masak Mustafa Tükkot yükümlü grupları özellikle rehber detaylarını dikkate alarak uygulamalarını yönlendirmelidirler.