1. 9 FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) Şubat 8, 2024 by VergiGünlüğü Filters used: finansal raporlama hesap planı - 9 FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) İşletmenin varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerini etkilememekle birlikte ileride etkileyebilecek olan işlem…
  2. 84-89 SERBEST HESAPLAR Şubat 8, 2024 by VergiGünlüğü Filters used: finansal raporlama hesap planı - 84-89 SERBEST HESAPLARİşletmeler bu grupta kendi ihtiyaçlarına göre hesaplar oluşturabilirler.
  3. 839 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler (±) Şubat 8, 2024 by VergiGünlüğü Filters used: finansal raporlama hesap planı - 839 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler (±)Bu hesap, 56 KÂR VEYA ZARARDA…
  4. 837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Diğer Düzeltmeler (±) Şubat 8, 2024 by VergiGünlüğü Filters used: finansal raporlama hesap planı - 837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Diğer Düzeltmeler…
  5. 832 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±) Şubat 8, 2024 by VergiGünlüğü Filters used: finansal raporlama hesap planı - 832 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)Bu hesap; TFRS 9 uyarınca muhasebe politikası tercihi olarak TFRS…