Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri ile Elektronik Uygulamalar ve Cezai Müeyyideler Rehberi Yayınlandı

Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak amacıyla; mükelleflerimizin önceden bilgilendirilmesi suretiyle mükellefiyet sürecinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi ve bu sürecin kolaylaştırılması için bu Rehber hazırlanmıştır. 

Daha fazla için Tıklayınız