Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) için 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı 18 kuruşa yükseltildi.

1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına ilişkin 263 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 25 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlandı.

2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlere ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesi ilk olarak, Ocak 2020 Dönemine ait olmak üzere 24 Şubat 2020 tarihinde verilecektir.

Aşağıdaki Tablodan da görülebileceği üzere, Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) için 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı 18 kuruşa yükseltilmiştir, diğer ürünler için uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

GERİ KAZANIM PAYI TUTARLARI