SGK Prim Oranları

1 Eylül 2013’den İtibaren SGK Prim Oranları

1) 4/a Kapsamında Çalışan Sigortalılar
Sigorta KollarıSigortalı Payı %İşveren Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortası)2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi57.5
c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi911
d) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Gün Sayısı Eklenecek İşlerde)912 – 14
Toplam Prim Oranı1420.5
2) 4/b Kapsamında Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalılar
Sigorta KollarıSigortalı Payı %
a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi2
b) Genel Sağlık Sigortası Primi12.5
c) Malüllk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
Toplam Prim Oranı34.5
3) İsteğe Bağlı Sigorta Primi
Sigorta KollarıSigortalı Payı %
a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi20
b) Genel Sağlık Sigortası Primi12
Toplam Prim Oranı32