Derneklerde Bildirim ve Ekler

(EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği 239 KB indir

(EK-1) Alındı Belgesi 68 KB indir

(EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri 77 KB indir

(EK11) Tasdik Şerhi Formu 84 KB indir

(EK-12) Tasdik Defteri 71 KB indir

(EK-13) Gider Makbuzu 68 KB indir

(EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi 94 KB indir

(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi 72 KB indir

(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu 77 KB indir

(EK-17) Alındı Belgesi 72 KB indir

(EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri 68 KB indir

(EK-19) Yetki Belgesi 75 KB indir

(EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi 81 KB indir

(EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi 75 KB indir

(EK-22) Dernek Kütük Defteri 48 KB indir

(EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi 66 KB indir

(EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi 75 KB indir

(EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi 73 KB indir

(EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi 104 KB indir

(EK-4) Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi 81 KB indir

(EK-6) Yabancı Tüzel Kişiliklerin Türkiye’de Faaliyette…118 KB indir

(EK-8) Türkiye’de Temsilcilik Açmasında …160 KB indir

(EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı Kanun) 79 KB indir

(EK-2860 S.K.) Makbuz Bilet Kayıt Defteri 61 KB indir

Dernek Mevzuat & Uygulamalar

Şu kategoriye gönderildi: Dernek