E-defter Beratlarını Geçici Vergi Dönemleri İtibari ile Yapmak İsteyenler 31/01/2020 Tarihine Kadar Tercihlerini Yapmaları Gerekmektedir.

E-defter Beratlarını Geçici Vergi Dönemleri İtibari ile Yapmak İsteyenler 31/01/2020 Tarihine Kadar Tercihlerini Yapmaları Gerekmektedir.

Konuya İlişkin Gelir İdaresi Duyuru Yayımlamıştır.

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, geçici vergi dönemleri itibari ile tercihte bulunulması durumunda, defter beratlarında süre bir ay kısalmaktadır.

Aylık olarak devam edilmesi, daha uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Aylık yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo

Geçici vergi dönemleri bazında yükleme tercihinde bulunulması durumunda, e-Defter berat dosyalarının yükleme sürelerini gösterir tablo

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.