İhracat Genelgesi Güncellendi…

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Merkez Bankası İhracat Genelgesi Güncellendi.

31 Aralık 2019 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019-32/56 Sayılı Tebliğ ile ihracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmış ve 6 ay süreyle getirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin bankaya transfer edilmesi zorunluluğu kalıcı hale getirilmiş idi.

Bu minvalde, 6 Kasım 2018 tarihli ihracat genelgesi yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine yeni düzenlemelere ilişkin açıklamaların yer aldığı 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi (yeni genelge) yayınlanmıştır.

Mal ihraç ve ithalinde tarafların aynı veya farklı kişiler olması ayrımının kaldırılmamıştır.

5.000 ABD doları ve altındaki ihracat işlemlerine ilişkin istisnanın kaldırılmıştır.

İhracat bedellerinin sermayeye ilave edilecek tutar ile mahsubu

İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işlemi

Döviz tevdiat hesabından ihracat bedeli kabulü

Terkin uygulamasında 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesaplarının terkini

İhracat Bedeli Kabul Belgesi’nin düzenlenmesi

Kambiyo takibine dahil olmayan ülkelere Lübnan’ın eklenmesi